หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน  2562 จนถึงเดือน มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 11.42 น. โดย คุณ เปมิกา สินธุวงศ์

ผู้เข้าชม 36 ท่าน