หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประชุม อปพร. ประจำเดือนเมษายน 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย จัดประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนเมษายน 2562 เมื่อวันอังคาร ที่  9เมษายน 2562   เวลา 07.00  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 โดยหลังจากนั้นจะมอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 12.00 น. โดย คุณ เปมิกา สินธุวงศ์

ผู้เข้าชม 2 ท่าน