หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ฯพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พนักงาจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด

พนักงานจ้างทั่วไป  
พนักงานขับรถยนต์    จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กำหมายกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 16.44 น. โดย คุณ เปมิกา สินธุวงศ์

ผู้เข้าชม 143 ท่าน